Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy Prawo (...)

W maju br. Sejm zakończył prace nad obszerną nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która została skierowana do podpisania przez prezydenta RP. Jest ona wielokierunkowa i dotyczy różnych fragmentów ustawy, wymaga więc szczegółowych analiz odnoszących się do poszczególnych zagadnień. Podstawowe kierunki dokonanych zmian wynikają częściowo z konieczności uwzględnienia nowych lub zmienionych regulacji wspólnotowych, w sporym jednak fragmencie mają służyć doprecyzowaniu niektór(...)
»

Międzynarodowy rynek usłu(...)

W ostatnim czasie Komisja Europejska przygotowała dokument poświęcony dostępowi do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jako ciało doradcze pochylił się nad tym dokumentem i opracował opinię, z którą warto zapoznać polskiego czytelnika. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej. Jego opinie wymagane są w ramach obowiązkowych konsultacji w dziedzinach określonych w traktatach (...)
»