Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Analiza opłacalności proj(...)

Jej rosnąca popularność to skutek m.in. stosunkowo krótkiego procesu inwestycyjnego oraz możliwości stabilnego ulokowania kapitału. Sytuacja na rynku charakteryzuje się jednak dużą dynamiką, ze względu na wciąż odkładane uchwalenie ustawy o energetyce odnawialnej, która wpłynie na poziom przychodów generowanych przez instalacje fotowoltaiczne. Jej uchwalenie w obecnym kształcie (projekt z 9 paźdz(...)
»

Rewaloryzacja historyczny(...)

Parki krajobrazowe, wśród kilku form obszarów chronionych tworzonych na mocy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880), są szczególnie narażone na utratę walorów, dla zabezpieczenia i utrwalenia których zostały powołane. Na ich obszarze ochronie podlega krajobraz z charakterystyczną dla regionu rzeźbą terenu i szatą roślinną oraz wartości historyczne i kulturowe, którymi są wszelkie, harmonijnie nawarstwione przez wieki ślady ludzkich działań, przeksz(...)
»