Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Zmiany systemowe budownic(...)

Budownictwo mieszkaniowe determinuje zrównoważony rozwój miast i gmin ze względu na współwystępowanie istotnych dla środowiska kwestii: rozwoju infrastruktury, szacunku dla społeczności i wspólnot lokalnych oraz dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym uwzględnianiu rachunku ekonomicznego. Takie przedsięwzięcia wymagają interwencji państwa, szczególnie w obszarze wsparcia budownictwa mieszkaniowego kierowanego do osób o niskich i przeciętnych dochodach.(...)
»

Ogrody pamięci(...)

Cmentarze i wypełniające je groby to miejsca pamięci, czci i szacunku dla zmarłych. Przypominają nam o przemijaniu życia, a także są żywymi śladami, jakie pozostawiły po sobie kolejne pokolenia. To także miejsca szczególnie związane z daną miejscowością, regionem kulturowym, społeczeństwem czy historią lokalną bądź ogólnokrajową oraz eksponują sztukę oddziałującą na poczucie estetyki społeczeństwa. Ważnym elementem cmentarzy jest wypełniająca je zieleń wysoka i (...)
»