Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Teoria i praktyka w Bydgo(...)

O nowoczesnych technologiach, materiałach, nowościach w poszczególnych branżach oraz innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących budowy i remontów domów mówiono podczas IV edycji Targów Energii Odnawialnej TEO i odbywających się równolegle XXXI Targów Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD. W dniach 22-24 marca 2013 r. ponad pięćdziesięciu wystawców zaprezentowało swoje usługi i produkty w Bydgoszczy. (...)
»

Robić czy zrobić? Oto jes(...)

Sporządzanie planu miejscowego jest bez wątpienia działaniem absorbującym czas, energię i wiedzę wielu ludzi. Ale czy jest celem samym w sobie? Bez wątpienia nie, chociaż czasem nazywa się ten proces „realizowaniem planu”. A przecież realizacją planu  (a więc celem jego sporządzania i uchwalania) jest zazwyczaj zabudowywanie i zagospodarowywanie terenów nim objętych, poprzedzone wydawaniem na podstawie jego ustaleń decyzji o pozwoleniu na budowę. Czy tak rozumieją cel proce(...)
»