Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Miasta partnerskie przewo(...)

Unia Europejska zmierza do gospodarki obiegu zamkniętego. Każde państwo członkowskie UE podjęło już jakieś działania w tym kierunku. Podczas Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz, zaprezentowała „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Podobną mapę dotychczas opracowało i przyjęło wiele krajów, m.in. Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia i Słowenia. W Polsce w (...)
»

Najczęstsze błędy w SIWZ(...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) to podstawowy dokument, jaki zamawiający sporządza przy większości procedur przetargowych. Choć ustawa określa minimalną treść, jaką ma zawierać, praktyka pokazuje, że zamawiający mimo to popełniają błędy przy jego tworzeniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), „wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunk&oacut(...)
»