Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Co z rozwojem OZE po uzgo(...)

Konferencja dotycząca projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii odbyła się 29 maja 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki. Przedstawiciele resortu omówili wybrane zapisy nowej wersji projektu, który powstał w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w okresie od 22 grudnia 2011 r. do 6 lutego 2012 r. Na podstawie przedstawionych niepełnych informacji o projekcie ustawy wydaje się, że większość uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych pr(...)
»

Książki nadesłane(...)

Pozwolenia zintegrowane - nowy instrument w ochronie środowiska Problemy, wątpliwości, dylematy pod red. Roberta Pochyluka, Jarosława Szymańskiego Nowym instrumentem w Polsce w dziedzinie ochrony środowiska są pozwolenia zintegrowane, - wprowadzone Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta objęła postanowienia Dyrektywy 96 / 61 / EC Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 23 września 1996 roku, w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszc(...)
»