Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Faktyczne wywłaszczenie p(...)

Zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to istoty tego prawa. Dopuszczalne jest jednakże legalne wywłaszczenie – w tym również takie ograniczenie prawa własności, które faktycznie narusza jego istotę – pod warunkiem spełnienia dwu warunków. W myśl art. 21 ust. 2 ustawy zasadniczej jest to możliwe wówczas, gdy dokonywane jest na cele publiczne(...)
»

Zwalczanie szrotówka(...)

Odbarwienie liści kasztanowców wywołane żerowaniem gąsienic motyla Cameraria ohridella wywołało społeczne poruszenie zarówno wśród specjalistów, jak i osób niezajmujących się na co dzień ochroną roślin. Dzięki temu w celu walki z tym szkodnikiem opracowano kilka interesujących metod, które nie wpływają negatywnie na stan drzew i ich dalszy rozwój. Szrotówek atakuje głównie kasztanowca białego (zwycza(...)
»