Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lepiej, bliżej… tan(...)

Z profesorem Wojciechem Radeckim rozmawia Piotr Strzyżyński prof. dr hab. Wojciech Radecki Instytut Nauk Prawnych PAN, Zespół Prawa Ochrony Środowiska Jak ocenia Pan system prawa ochrony środowiska, obowiązujący w Polsce? Jestem przeciwnikiem tego szaleństwa, jakie można obserwować w zakresie tworzenia prawa. Po pierwsze, następuje rozdrobnienie przepisów. Klasycznym tego przykładem jest problematyka odpadów. Kiedy opiniowałem ustawę o odpada(...)
»

Mankamenty prawa odpadowe(...)

W latach 2007-2013 na gospodarkę odpadami, głównie komunalnymi, Polska może przeznaczyć 3,3 mld zł z funduszy strukturalnych. Stanowi to zaledwie 22% potrzebnych w tym czasie środków na podstawowe inwestycje. Konieczne jest dodatkowe zaangażowanie sektora prywatnego w wysokości 11,7 mld zł, dla tego jednak główną przeszkodą jest niestabilne prawo odpadowe. Z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi to do sytuacji, że nawet przy stuprocentowym wykorzystaniu funduszy strukturalnych Pol(...)
»