Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Drobnoustroje eliminują barwniki Ścieki o dużej zawartości toksycznych barwników syntetycznych, pochodzących głównie z przemysłu tekstylnego, stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Koniecznością jest zatem usuwanie z nich niebezpiecznych związków. Stosowanie drobnoustrojów w procesie bioremediacji barwników może stać się dobrą alternatywą dla kosztownych i mało wydajnych metod tradycyjnych. Spośród obecnie stosowanych technik e(...)
»

Efektywność i funkcje PSZ(...)

Obowiązek utworzenia i prowadzenia w gminach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wprowadza Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady problemowe i inne selektywnie gromadzone (ramka). Odpady dostarczane do PSZOK-u papi(...)
»