Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

EkoVis (Pod naszym patron(...)

Po raz kolejny odbyła się cyklicznie organizowana w Krakowie przez Krakowski Holding Komunalny konferencja EkoVis. Temat tegorocznego spotkania w dniach 21-22 maja 2012 r. brzmiał „Organizacja systemu gospodarki odpadami, a kształt przedsiębiorstw komunalnych w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie”. W tym roku spotkali się przedstawiciele zakładów i spółek komunalnych oraz samorządów, którzy są szcze(...)
»

Transport zrównoważony w (...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 W społecznych konsultacjach na temat wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju (NPR) aktywny udział brali przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych (POE). 11 i 12 marca br. odbyły się w Warszawie specjalne warsztaty konsultacyjne, które miały na celu wypracowanie wspólnego stanowiska POE w sprawie przedstawionego projektu. Prowadzono dyskusje na sesjach plenarnych oraz w grupach tematycznych odpowiadających wy(...)
»