Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pojawiam się i znikam(...)

Nadeszła rewolucja dotycząca nie tylko utrzymania czystości i porządku w gminach, lecz także systemu zbierania odpadów. Coraz częściej można spotkać na terenach miast, spółdzielni i osiedli bardzo estetycznie wykonane oraz zajmujące niewiele miejsca kosze na odpady z podziemnym mechanizmem składowania nieczystości. Ich największym atutem jest właśnie zainstalowany pod powierzchnią ziemi pojemnik, w którym magazynowane są odpady wyrzucan(...)
»

Bezpieczeństwo, kompete(...)

Z Tomaszem Cegiełką, prezesem Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku S.A., rozmawia Magdalena Dutka Jakie postawił Pan nowe wyzwania, obejmując stanowisko prezesa jednej z większych organizacji odzysku w Polsce? Po pierwsze, doprowadzenie do sytuacji, w której cena płacona przez producentów i importerów towarów w opakowaniach za realizację obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych (...)
»