Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budownictwo pasywne – zna(...)

Projekty z katalogów pozornie zapewniają dwie korzyści: finansową, ponieważ ich koszty są niższe, oraz oszczędność czasu, gdyż projekt dostępny jest od ręki. Jednak po przeanalizowaniu kosztów związanych z zakupem projektu gotowego i zaadaptowaniem go do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy oraz do standardu pasywnego, okaże się, iż ostateczna oszczędność pieniędzy i czasu nie jest już tak wielka. Dodatkowo większość projektów z katalogu nie uwzględnia wymogów,(...)
»

Recykling pojazdów w Japo(...)

Zakres recyklingu w poszczególnych krajach jest zróżnicowany w zależności od rynku materiałów odzyskiwanych lub pochodzących z recyklingu, kosztów pracy, opłat za deponowanie na składowiskach, stosowanych technologii przetwarzania, a także od poziomu jakości oraz profesjonalizmu systemu zbiórki i demontażu. To zróżnicowanie rodzi konieczność dostosowania się – od początku fazy projektowania, uwzględniającego recykling – do aktualnych uwarunkowań ekonomicznych. Produce(...)
»