Wszystkie artykuły w kategorii: "Okiem praktyka"

Polecane artykuły:

Projekt nowelizacji ustaw(...)

W projekcie nowelizacji ustawy o odpadach zaproponowano zmiany przepisów dotyczących obowiązków samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami. Należy zauważyć, że przepisy określające kompetencje samorządu gminnego i wojewódzkiego w tym obszarze zostały wprowadzone do ustawy o odpadach w 2005 r., przy czym wskazano, że samorząd zapewnią realizację pewnych zadań, a nie, że jest obowiązany do ich wykonania. (...)
»

Gospodarka odpadami &(...)

Jednoznaczne stwierdzenie, czy dany odpad jest odpadem niebezpiecznym czy nie, ma zasadnicze znaczenie dla określenia zakresu obowiązków posiadacza takich odpadów. Także w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne występują znaczne różnice. Poniżej omówiono warunki, określające, kiedy dany odpad należy zaliczyć do kategorii niebezpiecznych i w jaki sposób można go z tej kategorii wyłączyć. (...)
»