Wszystkie artykuły w kategorii: "Okiem praktyka"

Polecane artykuły:

Kwalifikacje w zakresie g(...)

Beata B. Kłopotek Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 49 ust. 8 ustawy o odpadach zostało wydane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (DzU Nr 140, poz. 1584), które weszło w życie z dniem 26 grudnia 2001 r. Konieczne świadectwo Zgodnie z ustawą kierownikiem spalarni odpadów niebezpiecznych (art. 49 ust. 1), spalarni odpadów innych niż niebez(...)
»

Warsztaty Ekologiczne w W(...)

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami stanowią poważny problem. Wynika on z ogromnych zapóźnień w tej dziedzinie w naszym kraju oraz niedostatku środków na ten cel. Chcąc przybliżyć tę tematykę samorządowcom odpowiedzialnym za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz uzmysłowić społeczeństwu potrzebę walki o czyste środowisko firma ABRYS w ubiegłym roku podjęła się działań edukacyjn(...)
»