Wszystkie artykuły w kategorii: "Naturalnie Mączkowski"

Polecane artykuły:

Papierowe cyfry(...)

Z Jakubem Tyczkowskim, prezesem Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań, rozmawia redaktor naczelna kwartalnika „Recykling” Katarzyna Błachowicz Czy udało się zbudować efektywny ekonomicznie i ekologicznie system odzysku oraz recyklingu? Ani w ustawodawstwie Polskim ani tym unijnym nie było celów dotyczących efektywności ekonomicznej, więc trudno mówić o realizacji takich celów. Od początku ist(...)
»

Dostępne dla ludzi, chcąc(...)

Szansę dla przezwyciężenia fragmentaryzacji przestrzeni miasta i zachowania jego istoty mogą stanowić przestrzenie publiczne, gdzie jego mieszkańcy są razem i wchodzą we wzajemne relacje. Istotą miasta jest to, że stanowi przestrzeń, w której jesteśmy razem. Musimy być razem, bo – jak zauważył przed wiekami Platon w „II Księdze Państwa” – człowiek nie jest samowystarczalny, tylko potrzebuje do życia innych. Tych innych znajdujemy przede wszystkim w mieście. W t(...)
»