Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Im wczesniejsza edukacja,(...)

Finał projektu „Szkoły Słoneczne – Lepsza Przyszłość” Zespół Energetyki Słonecznej Zakładu Problemów Eko-Budownictwa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w ramach programu ALTENER UE prowadzi projekt „Szkoły Słoneczne – Lepsza Przyszłość” (Solar Schools Forum – Brighter Future). Projekt „Szko(...)
»

Rynek PPP w Polsce – gdzi(...)

  Partnerstwo publiczno-prywatne zaczęło funkcjonować jako pojęcie w gospodarce polskiej od 2005 r., kiedy weszła w życie pierwsza ustawa regulująca współpracę sektora publicznego z prywatnym. Lata 2005-2008 były wprawdzie bezowocne pod względem rozpoczętych projektów, jednakże stanowiły okres wstępnego oswajania się rynku z nową wówczas koncepcją. Dopiero od 2009 r. – po wejściu w życie ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz o koncesji na r(...)
»