Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Gospodarka zużytymi akumu(...)

Gospodarka zużytymi akumulatorami i bateriami w wybranych krajach UE Z uwagi na miliardy sztuk baterii trafiających co roku na rynek europejski (w samej Polsce jest to ponad 240 mln sztuk baterii rocznie), możliwość odzysku wielu cennych składników i potencjalne zagrożenie środowiskowe, jakie stwarzają, problematyka zbiórki zużytych baterii już dawno stała się przedmiotem regulacji prawnych w państwach wspólnoty europejskiej. Nasz kraj dostrzegł to stosunkowo późno i dopiero (...)
»

Rok 2005 - likwidacja str(...)

Instytucja strefy ochronnej jako prawnego środka ochrony środowiska występuje od szeregu lat w dwóch postaciach: strefy, której zadaniem jest ochrona jakiegoś terenu czy obiektu (np. otulina parku narodowego, strefa ochrony konserwatorskiej, strefa ujęcia wody) lub strefy, której zadaniem jest ochrona określonego terenu przed oddziaływaniem konkretnego obiektu (np. strefa ochronna wokół zakładu przemysłowego). Koncepcja stref ochronnych wyznaczanych wokół zakładów przemysłowych(...)
»