Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Recykling rur z tworzyw s(...)

Chociaż niektórzy wciąż temu przeczą, powszechnie przyjmuje się, iż globalny klimat ulega poważnym zmianom – także w Europie – pod wpływem działalności człowieka. Kolejne źródło niepokoju stanowi przewidywany niedobór surowców i energii. Jest on spowodowany globalnym wzrostem populacji i dążeniem ludzi (także w krajach rozwijających się) do posiadania coraz większych ilości dóbr konsumpcyjnych – telewizor&oacute(...)
»

Odpady opakowaniowe w Kra(...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - TAROPAK 2003 Część KPGO, odnosząca się do odpadów opakowaniowych, dotyczy lat 2003-2014. Jest ona zgodna z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 94/62/EC oraz z innymi aktami prawnymi i normatywnymi UE, a także z polityką ekologiczną państwa i krajowymi regulacjami w zakresie odpadów opakowaniowych. Część ta w szerokim zakresie uwzględnia wymagania ochrony środowiska i ma na celu ograniczenie za(...)
»