Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Polskie przykłady wdrożeń(...)

W dobie rosnących cen paliw kopalnych znaczna ilość lokalnych społeczeństw, samorządów i państw wykazuje zainteresowanie produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z tych źródeł jest biogaz. Polska, posiadająca znaczne zasoby upraw rolniczych i gospodarstw hodowlanych, jest doskonałym miejscem dla zastosowania nowoczesnych technologii produkcji biogazu. Sama produkcja biogazu nie jest skomplikowana, wymaga jedynie doświadczenia pozwalającego na dokładną kontrolę procesu. Schemat(...)
»

Hydranty dawniej i dziś(...)

Hydranty są ważnym, choć często niedocenianym elementem miejskiej infrastruktury. Zauważalny jest ich rozwój – zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu – od zabytkowych, które nadal królują na starówkach, przez nowe i oryginalne wzory aż do innowacyjnych rozwiązań projektowych, takich jak hydranty teleskopowe. Hydranty to urządzenia, które umożliwiają pobór wody bezpośrednio z sieci lub instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych lub gospodarczych.(...)
»