Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Dziekie życie w parkach m(...)

W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła intensywność gospodarki ogrodniczej w parkach miejskich Warszawy i dokonywane są m.in. gruntowne ich rewaloryzacje. Działania te zwykle powodują znaczne i trwałe zubożenie przyrody ożywionej, a więc tzw. dzikiego życia w parkach. Popularny termin „dzikie życie” odpowiada w uproszczeniu „przyrodzie ożywionej” z jej trzema królestwami organizmów wielokomórkowych: grzybów, roślin i zwierząt. Różnorodne „mikroby” też są żywym i ważn(...)
»

Kalendarium(...)

  4-11.09.2011, Warszawa Kurs na stopień European Treeworker Organizator: Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew Info: 692-264-212; treeworker.kurs@gmail.com; www.polskiedrzewa.pl   5-7.09.2011, Łódź XV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Kompleksowa gospodarka odpadami” Organizator: Abrys, Poznań (...)
»