Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Tworzywa sztuczne w samoc(...)

Gospodarowanie odpadami odgrywa ważną rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym, gdyż określa ono, w jaki sposób stosuje się w praktyce hierarchię postępowania z odpadami. Konieczne jest więc m.in. zwiększenie recyklingu tworzyw sztucznych. W przedstawionym przez Komisję Europejską pakiecie o gospodarce o obiegu zamkniętym zawarto zobowiązania dotyczące ekoprojektu oraz strategiczne koncepcje odnośnie tworzyw sztucznych i chemikaliów. Poza tym (...)
»

Parocja perska (...)

  Drzewo to otrzymało nazwę rodzajową parocja dla upamiętnienia niemieckiego lekarza, przyrodnika i podróżnika F.W. Parrota, żyjącego w latach 1792-1841. Do rodzaju tego należy tylko jeden gatunek – parocja perska (Parrotia persica). Nazwa gatunkowa wywodzi się natomiast od obszaru, na którym roślina ta występuje w stanie naturalnym, czyli północnego Iranu, dawnej Persji. Spotyka się ją także na sąsiednim terytorium południowo-zachodniej Azji, (...)
»