Jak Cie widzą...

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-9
  DRUKUJ

Jak cię widzą…

Poprosiliśmy osoby, które na co dzień mają do czynienia z tematem punktów selektywnej zbiórki odpadów, by wypowiedziały się, co w ich opinii przez ostatnie dwa lata udało się zrobić, jakie mają pomysły na udoskonalenie działania PSZOK-ów.

 

Organizując PSZOK-i, gminy powinny pamiętać, że mieszkańcy muszą mieć możliwość pozbywania się odpadów, które mogą być zagrożeniem dla środowiska naturalnego lub powodować komplikacje w zakładach przetwarzania. W Polsce do niedawna jedynym sposobem na pozbycie się tzw. odpadów problemowych była tzw. akcja wystawka. W Skandynawii podstawą są centralne punkty zbiórki, uzupełniane przez „city-PSZOKI” oraz wystawki, bowiem coraz więcej osób nie posiada samochodu. Myślę, że połączenie obu tych systemów byłoby optymalne. J [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus