Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Społecznie odpowiedzialny(...)

Priorytetowo traktując bezpieczeństwo Krajowego Systemu Energetycznego, PSE Operator współtworzy europejski rynek energii elektrycznej przez aktywny rozwój partnerstwa z innymi operatorami systemów. Spółka akcentuje przestrzeganie zasad transparentności oraz równego traktowania wszystkich uczestników rynku. Firma systemowo włączyła zrównoważony rozwój do strategii biznesowej, wpisując go w cele misji, którą (...)
»

Energetyczny recykling od(...)

Schemat technologiczny instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów przedstawiono w poprzedniej części artykuł. Unieszkodliwianie odpadów jest procesem nieustannym, przebiegającym w jednym ciągu urządzeń proponowanej instalacji typu „K”. Wyposażona jest ona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową do odczytów miejscowych i zdalnego przekazywania sygnałów do nastawni.Główny zespół instalacji do termicznego unieszko(...)
»