Wszystkie artykuły w kategorii: "Europerspektywy"

Polecane artykuły:

Opłaty za zajęcie pasa dr(...)

Nowy rok to okazja do podjęcia działań przez jednostki samorządu terytorialnego w celu dostosowania funkcjonujących opłat publicznoprawnych do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Wśród tych decyzji można znaleźć także uchwały w zakresie zwiększenia wymiaru opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego określonego rodzaju dróg samorządowych. Wraz za zmianą uchwały zarządcy dróg zmieniają decyzje w sprawie wymiaru opłaty rocznej za zlokalizowane w pasie drogi publicznej(...)
»

Działalność EkoFunduszu w(...)

Jeszcze 12 lat temu Polska należała (obok b. ZSRR i NRD) do krajów o największym zanieczyszczeniu atmosfery. Przyczyną tego była zarówno rabunkowa gospodarka, nie licząca się z zasadami ochrony środowiska, jak i wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej niemal wyłącznie z węgla oraz bardzo niska cena tej energii, powodująca marnotrawstwo sięgające 30 - 40% energii wytworzonej. Nic więc dziwnego, że po zmianie ustroju politycznego i gospodarczego odejście od monokultury węglowej (...)
»