Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Podatki po Polsku(...)

Żyjemy w dziwnym kraju, bo jak inaczej można skomentować sytuację, która dotyczy kwestii opłacania przez osoby fizyczne podatku dochodowego od sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia. O ile osoby prawne podlegające pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają specjalnie powodów do narzekania, o tyle osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie, w spółce cywilnej bądź jawnej mają całkiem poważny problem. Podmioty te opłacają podatek dochodowy wg zasad ok(...)
»

Biokomponenty, czyli trud(...)

Parlamentarna dyskusja na temat odnawialnych paliw w transporcie trwa. Co prawda uchwalona w marcu przez Sejm RP nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych została już podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie na początku maja br., niemniej naszym posłom i senatorom pozostał do rozpatrzenia przedłożony w styczniu przez Ministerstwo Gospodarki projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ponieważ jednym z ważniejszych elementów tej nowe(...)
»