Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Pięć lat doświadczeń – pr(...)

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków (GOŚ) we Włocławku została uruchomiona i przekazana do eksploatacji w 1983 r. Po ponad 20 latach eksploatacji bez gruntownej modernizacji oczyszczalni niemożliwe było spełnienie wymagań unijnych, określonych w dyrektywie 91/271/EWG, szczególnie w zakresie redukcji związków biogennych. Z tego względu podjęto decyzję o rozbudowie i modernizacji obiektu. Realizację inwestycji rozpoczęto we wrześniu 2004 r. Koszt rozbudowy i mode(...)
»

Profesjonalnie o środowis(...)

Po reformie administracyjnej wiele problemów i zadań z zakresu ochrony środowiska przypadło nowo utworzonym powiatom. Właśnie na potrzebę wyszkolenia nowych kadr odpowiedziało Studium Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem, istniejące na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowym uzasadnieniem jego działania stały się gruntowne zmiany w prawie i kompetencjach poszczególnych organów administracji w zakresie ochrony środowiska. Odpowiadając na zapotrzebowanie, Studium (...)
»