Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Utrata statusu odpadu – p(...)

W założeniu utrata statusu odpadu ma przyczynić się do rozwoju „społeczeństwa recyklingu” oraz poprawy jakości i efektywności wykorzystania materiałów, które mogą zostać ponownie użyte. Czy jednak tak będzie? Ramowa Dyrektywa Opadowa (Dyrektywa 2008/98/WE) w swojej preambule stwierdza, że: zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i celem utworzenia „społeczeństwa recyklingu” państwa członkowskie powinny popierać stosowanie odpadów p(...)
»

Wiosenne porządki(...)

W Polskiej Izbie Biomasy wraz z wiosną nastąpiła reorganizacja. Zmiany zapoczątkowano na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które obradowało w Warszawie 27 kwietnia br. w historycznej części Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Projekt uchwały, dotyczący głosowania za obniżeniem wysokości składek członkowskich, przygotował Zarząd, kierując się postulatami członków zespołów problemowych, które już od prawie roku działają przy Izbie („Czysta Energia” 12/2005). Do zespołów ds. (...)
»