Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W czasie bydgoskich targów Wod-Kan dyskutowano o „zbiorach reguł technicznych” oraz o standardach określających poziom jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Reguły postępowania w projektowaniu i eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych bodaj najbardziej precyzyjnie opisano w niemieckich wytycznych oraz materiałach pomocniczych do projektowania i eksploatacji. Ich opracowywaniem zajmuje się tam specjalne stowarzyszenie naukowo-techniczne, które powołuje liczące ni(...)
»

Regeneracja olejów odpado(...)

  Ochrona zdrowia i życia człowieka oraz środowiska naturalnego przed jakże szkodliwym działaniem odpadów niebezpiecznych nie może być jedynie hasłem. Powinna stawać się rzeczywistością.   Oleje smarowe są powszechnie używane nie tylko w motoryzacji, ale praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu. Stawiane co raz wyższe wymagania jakościowe mające bezpośrednie przełożenie na okres eksploatacji i wymuszają na producentach stosownie złoż(...)
»