Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„EKOCity” &#8(...)

Tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej politycy komunalni okręgów i miast Zagłębia Ruhry podjęli inicjatywę mającą na celu założenie komunalnego związku celowego z siedzibą w Essen. Chodziło o stworze-nie instrumentu pozwalającego na rozwiązywanie wspólnych problemów i zadań, z jakimi spotykały się wszystkie gminy tego przemysłowego regionu w związku z jego szybkim i chaotycznym rozwojem. Zagłębie Ruhry, liczące 5,4 mln mieszkańców, zajmuje powierzchnię 4,4 tys. km² i jest jedną z(...)
»

Wokół dyrektywy IED(...)

W Polsce trwają intensywne prace nad ustawą o bilansowaniu i rozliczaniu emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania, wdrażającą do polskiego prawodawstwa dyrektywę IED. Warsztaty na ten temat zorganizowało MM Conferences w dniach 16-17 marca br. w Warszawie. Spotkanie otworzyło wystąpienie Krystyny Panek-Gondek, zastępcy dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery z Ministerstwa Środowiska. Przedstawicielka resort(...)
»