Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wspólne inicjatywy(...)

Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 2,5 mln euro. Jest on prowadzony od lipca 2012 r. przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) jako operatora Programu Regionalnego. Ma on na celu kompleksowe wsparcie polskich samorządów w przygotowaniu do zarządzania obszarami (...)
»

Aktualne dane statystyczn(...)

W Republice Federalnej Niemiec systematycznie gromadzone są dane dotyczące oczyszczania ścieków i utylizacji osadów ściekowych. Odbywa się to zarówno na podstawie istniejących przepisów prawnych, jak i dzięki dobrowolnej współpracy z oczyszczalniami ścieków w ramach analizy porównawczej stowarzyszenia DWA (Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej, Inżynierii Ścieków i Odpadów). Następnie dane zebrane na temat oczyszczania ścieków (...)
»