Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Międzynarodówka śmieciarz(...)

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast rozszerza swoje kontakty zagraniczne. W czerwcu ubiegłego roku w Breclav w Czechach podpisano wielostronną umowę o współpracy. Jej sygnatariuszami zostały stowarzyszenia firm zajmujących się oczyszczaniem miast: Településszolgáltatási Egyeslüet z Węgier, Sdruženi veřejnĕ prospĕšných služeb pro Moravu a Slezsko z Czech, Združenie org(...)
»

Pożyczki i dotacje na odz(...)

Z początkiem tego roku weszła w życie Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z opłat wynikających z tej ustawy przeznaczone zostały na preferencyjnie oprocentowane pożyczki lub dotacje wspierające odzysk i recykling, a także na edukację ekologiczną. (...)
»