Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Model wsparcia OZE w kont(...)

Ministerstwo Gospodarki po wysłuchaniu opinii społecznych postanowiło zmodyfikować swoją propozycję wsparcia dla instalacji OZE. Można by rzec, że z obecne rozwiązanie zbliżone jest do modelu dopłat („feed in tarriff”). Wprawdzie z uprzednio zaproponowanego modelu pozostawiono: ograniczony do 15 lat okres wsparcia oraz współczynniki korekcyjne zależne od technologii produkcji energii elektrycznej, ale jednak: wprowadzono obowiązek zakupu energii elektryczne(...)
»

Od redaktora(...)

  Do 2013 r. ilość odpadów ulegających biodegradacji ma być zredukowana o co najmniej 50%, a do 2020 r. o kolejnych 35% w stosunku do masy odpadów wygenerowanych w 1995 r. Wówczas wytworzono 4,38 mln Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a w 2008 r. składowano ich 4,29 mln Mg – czytamy w Krajowym planie gospodarki odpadami 2014. W artykule „Przerzucarki (aeratory) do kompostu” autor wskazuje, iż pomimo wzrastającej ilość(...)
»