Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opakowania substancji che(...)

Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce materiałowej zakupione substancje powinny zostać całkowicie wykorzystane. Tak więc jednym z podstawowych odpadów powstających w związku ze stosowaniem odczynników chemicznych czy to do celów badawczych, czy dydaktycznych, czy też produkcyjnych, są zużyte opakowania bardzo często wykazujące cechy odpadu niebezpiecznego. Wiąże się to z określonymi problemami i obowiązkami, a dobra znajomość przepisów oraz zasad postępowania może w znacznym stopniu przyczyn(...)
»

Biologiczna rekultywacja (...)

Zbiornik Zemborzycki jest płytkim zbiornikiem zaporowym wybudowanym w 1974 r. dzięki spiętrzeniu wód środkowego odcinka Bystrzycy Lubelskiej, będącej lewostronnym dopływem rzeki Wieprz. Ze względu na jego zanieczyszczenie rozpoczęto rekultywację tego akwenu. Zbiornik zajmuje obszar 282 ha, a jego średnia głębokość wynosi ok. 2 m. Od strony południowo-wschodniej i wschodniej zbiornik otoczony jest lasem, od strony zachodniej brzegi przylegają do pól uprawnych i z(...)
»