Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka wodna w mieści(...)

W ostatnich latach można zaobserwować znaczący rozwój myśli technicznej, dotyczącej urządzeń i obiektów gospodarki wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych, co ma na celu zrównoważony rozwój tych systemów. Szeroki wachlarz możliwości zagospodarowania wody opadowej pozwala na wybór rozwiązania w zależności od warunków panujących na danym terenie. Obszary zurbanizowane znacznie wpływają na efekt bilansu wodnego, poni(...)
»

Innowacyjna oczyszczalnia(...)

Oczyszczalnię ścieków „Fregata” w Rykach, w woj. mazowieckim, wykorzystującą innowacyjną technologię tlenowego osadu granulowanego Nereda®, oddano do eksploatacji w czerwcu tego roku. Oficjalne otwarcie pierwszego tego typu obiektu w Polsce, po półrocznym okresie wstępnej eksploatacji, potwierdzającej sprawność i stabilność procesu, nastąpiło 3 grudnia br. Zastosowana w oczyszczalni „Fregata” technologia tlenowego, granulowanego osadu czynnego Nereda® jest innowacyj(...)
»