Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Procesy mechanicznego prz(...)

Do poszczególnych operacji jednostkowych stosowane są specjalistyczne urządzenia – wykorzystywane w różnego typu zakładach przetwarzania, najczęściej na etapie obróbki wstępnej, a także w zakładach segregacji odpadów, w tym z produkcją paliwa. Rozdrabnianie Jedną z podstawowych operacji mechanicznych stosowanych w zakładach związanych z gospodarką odpadami jest rozdrabnianie. Ta operacja technologiczna przyczynia się do wzrostu powierzchni właściwej rozdra(...)
»

Własność odpadów a modelo(...)

Obowiązujące od kilku lat ustawy „odpadowe” wprowadziły m.in. wymóg planowania gospodarki odpadami – od szczebla krajowego, poprzez wojewódzki i powiatowy, do gminnego. Dobiegający końca pierwszy cykl tworzenia planów ujawnił szereg słabych punktów systemu ich przygotowywania i wdrażania. Do najistotniejszych jego wad można zaliczyć brak skutecznych narzędzi zarządzania gospodarką odpadami, szczególnie w odniesieniu do odpadów komunalnych, niewłaściwe podejście do systemu podej(...)
»