Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

III Forum Gospodarcze TIM(...)

  W czasie III Forum Gospodarczego TIME (10-12 maja br.) odbyła się ważna debata na temat przyszłości przemysłu ICT i energetyki rozproszonej. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że Polska ma szanse stać się liderem na rynku usług, produktów i systemów dla energetyki obywatelskiej. W dyskusji wzięli udział: minister Cezary Grabarczyk (Ministerstwo Infrastruktury), wiceminister Dariusz Bogdan (Ministerstwo Gospodarki), prezes Marek Woszczyk (Urząd Regu(...)
»

Konieczne uszczegółowieni(...)

Koncepcja zakładająca nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, opracowana pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest już szeroko dyskutowana w branży „odpadowej”. Zapytaliśmy o ocenę tej koncepcji – czy jej założenia idą w dobrym kierunku oraz jakie są jej dobre i złe strony?   (...)
»