Jak będzie wyglądała sieć energetyczna w przyszłości?

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-8
  DRUKUJ

Inteligentna sieć energetyczna, czyli smart grid (SG) to pojęcie, które zakorzeniło się już we współczesnej energetyce. Istnieje sporo szczegółowych definicji, jednakże generalnie chodzi o sieć elektroenergetyczną, której działanie polega na korelacji wielu różnych technik i technologii energetycznych.

Definiując smart grid, należy wziąć pod uwagę, że chodzi o sieć inną od tej, która była budowana przed masowym wdrożeniem środków łączności i systemów komputerowych1.

Europejska Grupa Zadaniowa ds. Inteligentnych Sieci definiuje SG jako sieci elektroenergetyczne, które są w stanie efektywnie integrować zachowanie i działanie wszystkich podłączonych do nich użytkowników – wytwórców, konsumentów i użytkowników – a celem jest stworzenie oszczędnego pod względem gospodarczym i zgodnego z zasada [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus