Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Stanęli do raportu(...)

Inspekcja Ochrony Środowiska ogłosiła w maju raport realizacji zadań za 2002 r. Skontrolowano ponad 17 tys. firm, z czego aż 1/3 stanowiły podmioty zajmujące się gospodarką odpadami. Tutaj też wykryto najwięcej uchybień. IOŚ brał pod uwagę m.in. ocenę prawidłowości postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi, oraz przeciwdziałanie nielegalnemu, transgranicznemu przemieszczaniu odpadów, ocenę realizacji obowiązków, wynikających z Ustawy z 11.05.2001 r. o opakowania(...)
»

Kraj wschodzącego słońca?(...)

  Z Ministerstwa Gospodarki dochodzą coraz głośniejsze sygnały o zmianach w systemie wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii. To budzi nadzieję, że dziedziny, które dotychczas traktowane były po macoszemu – np. fotowoltaika – zostaną włączone w ten „dopingujący” system i dzięki temu inwestycje w ich obszarze wyjdą u nas poza energetyczny margines. Oczywiście ogólny niedobór środków powoduje, że jeśli jedni inwes(...)
»