Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wiem, kiedy odejść(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powołana została przez zjazd założycielski 14 września 1992 r. Dziś jest to ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca 436 członków – przedsiębiorstwa, których potencjał produkcyjny wody pitnej w Polsce szacuje się na ok. 85%. W maju br. Rada przyjęła informację o zamiarze odejścia na emeryturę dyrektora Izby, Józefa Wiśniewskiego, którego poprosiliśmy o krótkie podsumowanie dotychcza(...)
»

Ekoznakowanie wyrobów(...)

Wraz ze wzrostem znaczenia ochrony środowiska podjęto wiele dobrowolnych inicjatyw zmierzających do ograniczenia oddziaływania zakładów i produktów na środowisko. Przykładem takiego dobrowolnego działania dotyczącego produktów jest system znakowania ekologicznego. System ubiegania się o znak ekologiczny jest w pełni dobrowolny. Nie ma on na celu ustalenia norm ekologicznych, które musieliby spełniać wszyscy producenci. To producent musi zadecydować, czy chce wystąpić o znak ekolo(...)
»