Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstawy planowania rozwo(...)

Wiele polskich gmin stoi obecnie wobec konieczności aktualizacji bądź całkowitej zmiany istniejącej strategii rozwoju, która jest najważniejszym dokumentem planistycznym, wyznaczającym główne cele i kierunki rozwoju. Wymóg opracowania nowego dokumentu rodzi pytanie o sposób jego przygotowania. Warto jednak wcześniej rozważyć, na jakich podstawach ma być on budowany, by było to efektywne planowanie strategiczne? Warto w tym miejscu podkreślić, że pl(...)
»

W oczekiwaniu na nowe pal(...)

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Projekt ustawy stanowi wdrożenie rozwiązań zawartych w dyrektywie 2009/30/WE, zmieniającej dyrektywę 98/70/WE, odnoszącą się do specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gaz&o(...)
»