Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zmiana w prawie i świadom(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli na temat funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce obnażył smutną prawdę – parki przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności. Czy to oznacza, że obowiązujące przepisy w niedostatecznym stopniu gwarantują dobre działanie tych form ochrony przyrody w naszym kraju? Jak można temu zapobiec? Paweł Mikusek, radca ministra, Ministerstwo Środowiska Trudno nie zgodzić się z opinią, iż obowiązujące(...)
»

Ochrona przed zanieczyszc(...)

Marek Górski Problematyka ochrony przed zanieczyszczeniem jest regulowana przede wszystkim przepisami tytułu III ustawy - P.o.ś. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom dotyczy wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzania odpadów, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych, ale traktowanych jako "kwalifikowane" emisje do środowiska. Zgodnie z definicjami zawartymi w słowniczku ustawy pod pojęciem zanieczysz(...)
»