Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kanalizacja wsi – p(...)

Tylko kilkanaście procent z 15 mln ludzi zamieszkujących tereny wiejskie w Polsce korzysta z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków (wobec ponad 80&#37 ludności w miastach). Sytuacja ekonomiczna większości gmin wiejskich jest bardzo trudna. Wysokie bezrobocie, niskie dochody mieszkańców nie stanowią dobrego klimatu dla inwestycji. Pomoc unijna nie jest duża, spóźnia się i wymaga znacznych nakładów własnych. Niewiele wsi w Polsce może liczyć na wsparcie w ramach Krajowego Programu Oczyszczan(...)
»

od redaktora(...)

O roli i wadze edukacji ekoenergetycznej pisałam już wiele razy, a na łamach „Czystej Energii” temat ten pojawia się od początku i regularnie. Ale czym innym są dywagacje i opinie przekonanych fachowców, a czym innym praca u podstaw. Ostatnio jednak z satysfakcją obserwuję, że również prasa mniej lub bardziej masowa coraz częściej, szerzej i ambitniej propaguje energię odnawialną i potrzebę oszczędzania energii w ogóle. Czynią to czasopisma o zasięgu krajowy(...)
»