Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Spotkanie z klimatem(...)

O zmianach klimatu mówi się dużo, często i głośno – w różnych kontekstach i w różnorakich gremiach. Kolejne spotkanie temu poświęcone odbyło się w Warszawie, na terenie Kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), w dniach 19-20 listopada ub.r. Konferencja nosiła tytuł „Zmiany klimatu a społeczeństwo”. – O ile cała biosfera przez wieki wykazywała zdolności naturalnej regulacji zakłóceń występujących w środo(...)
»