Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Namiastka ogrodu w donicy(...)

Donice wraz z ich roślinną zawartością są przykładem mebla, który może korzystnie wpływać na nasz komfort przebywania w mieście. Wolimy bardziej „zielone” ulice i place, a im więcej na nich i przy nich roślin, tym chętniej tam przebywamy. W miejscach, gdzie nie można zieleni wysokiej sadzić w gruncie lub jest to mocno utrudnione, wybawieniem mogą być nasadzenia w donicach. Niemniej donice w mieście to nie zawsze „samo dobro”. Projektując przestrzeń publiczną, trzeb(...)
»

Opłaty za przyłączenie p(...)

W sierpniu 2017 r. Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat prasowy na temat braku prawnych możliwości pobierania przez gminy od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  W ocenie Prokuratury Krajowej, nakładanie na osoby ubiegające się o podłączenie do sieci tego obowiązku nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście(...)
»