Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przepisy dotyczące gospod(...)

Nadrzędnym celem polityki państwa w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu, odzyskiwanie surowców, ponowne wykorzystywanie oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów niewykorzystanych1. Szczególnie trudnym problemem jest kontrola przepływu i unieszkodliwianie odpadów zaliczanych do niebezpiecznych, w tym zużytych i przeterminowanych akumulatorów i baterii1. Przepisy unijne Postępowanie z o(...)
»

Projekt "Sieć miast Brund(...)

Mszczonów jest miastem położonym w zachodniej części województwa mazowieckiego, na Wysoczyźnie Rawskiej. Liczy ponad 6000 mieszkańców. W XII wieku był wsią targową, prawa miejskie uzyskał w 1377 r. Obecnie Mszczonów jest rozwijającym się ośrodkiem logistyczno-przemysłowym. Zarząd Miasta Mszczonowa realizuje program modernizacji i rozbudowy gminnych placówek oświatowych. Realizowane są prace termomodernizacyjne. Po dwóch latach przygotowań i wprowadzania(...)
»