Wszystkie artykuły w kategorii: "Zeszyty komunalne"


 1. Niechciane i pożyteczne – owady i pajęczaki w miastach Czytaj

   Piotr Tryjanowski


 2. Niebezpieczne kleszcze Czytaj

   Piotr Tryjanowski

   Katarzyna Dudek


 3. Meszki i komary w miastach Czytaj

   Łukasz Myczko

   Patrycja Kwiatkowska

   Michał Gruss


 4. Pszczoły w mieście Czytaj

   Weronika Banaszak-Cibicka


 5. Mrówka: mały wielki problem Czytaj

   Agnieszka Graclik

   Michał Michlewicz


 6. Pluskwy, czyli niebezpieczni sąsiedzi Czytaj

   Agnieszka Graclik


Polecane artykuły:

Gospodarka wodno-ściekowa(...)

W myśl zapisów umowy partnerstwa w latach 2014-2020 priorytetowo będą traktowane projekty służące osiągnięciu zgodności z wymogami dyrektywy ściekowej, uwzględnione w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Na tle innych krajów UE Polska nadal zajmuje bowiem, niestety, bardzo niską pozycję pod względem liczby ludności korzystającej ze zbiorowego systemu oczyszczania ścieków. Celem gospodarki wodnej jest dążenie do racjonalnego wykorzystywan(...)
»

W drodze do Unii Europejs(...)

- prawna ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym w Polsce Krystyna Berezowska-Apolinarska W drodze Polski do Unii Europejskiej, na podstawie postanowień Układu Europejskiego z 1991 r., następuje stopniowe zbliżanie przepisów prawa polskiego do prawa UE. Przekształcanie przepisów następuje także w zakresie ochrony środowiska, w tym w dziedzinie ochrony przed hałasem. Polityka hałasowa Unii Europejskiej Raport Komisji (...)
»