Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Kalendarium (...)

  19.05.2011, Swarzędz/Poznań Bezpłatne szkolenie z zakresu technologii zielonych dachów Organizator: GARTE, zielony dach@garte.pl, 61 818 81 081 19-20.05.2011, Gdynia V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Zieleń miejska” Organizator: Abrys, Poznań, 61/655-81-22, szkolenia@abrys.pl, www.abrys.pl   24-2(...)
»

Gospodarka wodno-ściekowa(...)

Obecny stan gospodarki ściekowej obszarów wiejskich Polski wynika z działań podejmowanych w latach ubiegłych. Wieloletnie niedocenianie roli infrastruktury technicznej jako ważnego determinantu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich prowadzi do kierowania niewystarczających środków finansowych na rozwój, modernizację i eksploatację infrastruktury technicznej1-2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego3, Polska zamieszkiwana jes(...)
»