Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

Kalendarium 18–20.05.2018 Mielno XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego Organizator: „Ekoprzedsiębiorstwo”  Sp. z o.o. Info: 608 696 317 sekretariat@ekoprzedsiebiorstwo.pl http://www.spartakiada.mielno.pl/ 24–25.05.2018, Gniew XIII Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne” Organizat(...)
»

Kontrola ciśnienia w siec(...)

Kluczowym elementem Kontroli i Regulacji Ciśnienia (KiRC) na sieci wodociągowej jest określenie właściwego obszaru sieci oraz sposobu regulacji ciśnienia. Podstawą tych działań są zawsze prace związane ze sprawdzaniem przebiegu przewodów i szczelności. Obszary KiRC są najczęściej podobszarami stref Aktywnej Kontroli Wycieków (AKW) lub Szybkości Detekcji Wycieków (ang. speed of repairs), dlatego prawidłowe wykonanie strefowania sieci dla potrzeb procesów detekcji wycieków jest rzet(...)
»