Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Zbiórka pojazdów wycofany(...)

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202) – zwana dalej w skrócie ustawą wrakową – ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przed szczególnego rodzaju odpadami, a mianowicie pojazdami wycofanymi z eksploatacji. W polskich realiach jest to szczególnie ważki problem, jeżeli zważyć, iż w 2004 r. sprowadzono do Polski ok. 800 tys. używanych pojazdów. Pojazdy te, rzecz ja(...)
»

System REACH – wyzwanie d(...)

  Zgodnie z rozporządzeniem REACH, 1 grudnia br. mija pierwszy okres przejściowy dotyczący rejestracji substancji chemicznych. Niewywiązanie się z tego obowiązku wiąże się z zakazem produkcji lub importu danej substancji, co w wielu przypadkach może skutkować zakończeniem działalności gospodarczej.   Rozporządzenie REACH1 weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Jest to obszerny akt prawny (141 artykułów, 17 załączników i 9 (...)
»