Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling na topie(...)

 Podczas Targów POLEKO w ramach Salonu Recyklingu po raz kolejny redakcja miesięcznika „Recykling” wraz z MTP zorganizowała Forum Recyklingu. Podczas tego trzydniowego seminarium poruszane były zagadnienia związane z szeroko pojętym recyklingiem. Tematyka przedstawionych referatów został podyktowana zmianami ustaw dotyczących odpadów, gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi, recyklingu: pojazdów wycofanych z eksploatacji(...)
»

Zmiany przepisów wykonawc(...)

Na początku roku weszła w życie Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 223, poz. 1464). Przyniosło to konieczność zmian przepisów wykonawczych do dotychczas obowiązującej ustawy. Wydano nowe rozporządzenie Ministra Środowiska (z 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu – DzU nr 235, poz. 1615), z(...)
»