Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska nie ty(...)

Zarządzanie zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, realizacja inwestycji minimalizujących wpływ zakładu na środowisko oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań z zakresu edukacji ekologicznej to tylko niektóre inicjatywy, którymi może pochwalić się International Paper – Kwidzyn. Cała produkcja papieru realizowana jest przy zachowaniu maksymalnej troski o ochronę środowiska naturalnego. Zobowiązania środowiskowe firmy zapisa(...)
»

Przyznane nominacje(...)

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” ma popularyzować inwestycje i działania na rzecz ochrony środowiska, wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną oraz promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska. 14 listopada br. w Senacie RP zakończył się pierwszy etap VIII edycji tego Konkursu. Obejmuje on pięć kategorii i jest adresowany do podmiotów gospodarczych i samorządowych, szkół, organizacji pozarządowych oraz osób fiz(...)
»