Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Możliwość utraty statusu (...)

  Jedną z kluczowych przesłanek dyrektywy w sprawie odpadów (2008/98/WE) było stworzenie ram prawnych umożliwiających państwom członkowskim zbliżenie się „społeczeństwa recyklingu”, dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu. Podstawowym założeniem szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie ochrony środowiska, który stworzył podstawę do opracowania dyrektywy(...)
»

OZE w Narodowej Radzie Ro(...)

OZE w Narodowej Radzie Rozwoju W południe 16 października 2015 r. Andrzej Duda powołał 87 członków Narodowej Rady Rozwoju (NRR). Prezydent, wręczając nominacje, zapowiedział, że jest otwarty na myślących inaczej niż on sam. Najbliższe mi obszary to energetyka, ochrona klimatu, środowisko, a przede wszystkim odnawialne źródła energii (OZE), będące jednymi z wielu dziedzin, jakimi zajmuje się NRR. Nakłada to na mnie obowiązek najlepszego, ja(...)
»