Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nikt nie odbiera obywatel(...)

Z Markiem Bryxem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, rozmawia Krzysztof Kasprzak Jakie są podstawowe cele nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym? Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. przygotowana była w oparciu o dobre, chociaż zupełnie wówczas nowe, założenia. Dopiero w trakcie jej stosowania zauważyliśmy, że jest ona w kilku miejscach niespójna, powoduje nadmierne wyd(...)
»

Gospodarka odpadami w woj(...)

Wśród wielu zadań ochrony środowiska województwa śląskiego gospodarka odpadami jest tym obszarem, którego uporządkowanie ma szczególne znaczenie z punktu widzenia nie tylko konieczności rozwiązywania bieżących problemów, ale także zabezpieczenia trwałych, infrastrukturalnych podstaw rozwoju regionu w przyszłości. Gospodarka odpadami jest jednym z ważniejszych elementów strateg(...)
»