Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Coraz więcej mieszkań kom(...)

W zasobach komunalnych występuje najwięcej budynków najstarszych (oddanych do użytku przed 14 sierpnia 1961 r.), znajdujących się w złym stanie technicznym, niedostatecznie wyposażonych i niespełniających norm mieszkaniowych. Obiekty najstarsze stanowią aż ok. 75% wszystkich budynków komunalnych. Wiele z nich stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nierzadko także życia ludzi. W latach 2011-2013 zasób budynków gminnych zm(...)
»

Gospodarka wyeksploatowan(...)

Na przestrzeni ostatnich lat gospodarka odpadami w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji nabiera w skali kraju coraz większego znaczenia. Fakt ten wiąże się m.in. z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i wynikającą z tego koniecznością stosowania wspólnotowych przepisów. Wpływa na to stale wzrastająca liczba rejestrowanych pojazdów. Innym czynnikiem może być to, iż pomimo wycofania pojazd&oa(...)
»