Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe stawki opłat za skła(...)

W 2018 r. dojdzie do istotnej zmiany wysokości stawek opłat za składowanie niektórych rodzajów odpadów. Co istotne, zmiana wysokości stawek opłat będzie następowała stopniowo w latach 2018-2020. Jak wskazuje Ministerstwo Środowiska, „obowiązujące dotychczas stawki za składowanie odpadów komunalnych oraz odpadów pozostałych z ich przetwarzania nie stanowiły dostatecznej bariery ograniczającej składowanie tych odpadów” (uzasadnienie do projektu Rozporządzenia Rady Min(...)
»

Regulować, ale jak?(...)

  Po jubileuszowych, bo już 20. Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2012 w Bydgoszczy pozostały już tylko wspomnienia. Tegoroczną edycję Targów zwiedziło ponad 8 tys. osób. Mogli oni zapoznać się z ofertą 430 wystawców z całej Europy, przemierzając blisko 14 tys. m2 powierzchni wystawienniczej. Jak co roku, wydarzenie to stało się również okazją do rozważań i dyskusji na istotn(...)
»