Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osady ściekowe na plantac(...)

Osady ściekowe, stanowiące 1-3% ogólnej objętości ścieków dopływających do oczyszczalni, wciąż stwarzają poważne problemy eksploatacyjne i ekonomiczne. Koszty budowy oraz eksploatacja urządzeń służących do przeróbki osadów mogą osiągnąć nawet 50% ogólnych kosztów oczyszczalni. Aby odzyskać chociaż małą część poniesionych nakładów, osady należy traktować jako surowiec o wartości energetycznej czy nawozowej.  (...)
»