Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krok po kroku(...)

fot. archiwum Abrys. Uczestnicy Szkolenia Instruktorów "Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi". Program pilotażowy „Transfer wiedzy o środowisku”, prowadzony w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, funkcjonuje po to, by tworzyć, doskonalić, promować i realizować szkolenia w zakresie ochrony środowiska. Szkolenia Instruktorów, na(...)
»

Warunki budowy urządzeń d(...)

Konieczność poszukiwań rozwiązań alternatywnych dla tradycyjnego kanalizowania wód opadowych jest obecnie oczywista. Potrzeba wynika ze względów zarówno technicznych, jak i ekonomicznych oraz ekologicznych. Istotą problemu jest to, aby rozwiązania zastępcze były technicznie skuteczne, wiązały się z kosztami na akceptowalnym poziomie dla konkretnego inwestora oraz nie powodowały tworzenia kolejnych zagrożeń – ani sanitarnych, ani technicznych. W efek(...)
»