Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

"Nieznośna lekkość bytu"(...)

Mało kto pamięta, że jeszcze 20 lat temu Polska była jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy. Aż 30% społeczeństwa żyło na obszarach ekologicznego zagrożenia, na których w sposób ciągły przekraczane były normy środowiskowe. Niemal połowa miast polskich, w tym największe (choćby Warszawa), w ogóle nie posiadało oczyszczalni ścieków. Wielkość strat spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska szacowana była na 5-10% dochodu narodowego, a wydatki n(...)
»

Spis treści(...)

SPIS TREŚCI Temat wydania 8 / In house, czyli będzie kolejna rewolucja? Prawo ochrony środowiska 12 / Przegląd prawa 14 / Termiczne przekształcanie osadów ściekowych Wywiad 16 /Do walki z szarą strefą potrzebujemy policji środowiskowej Gospodarka odpadami 20 / Po przeróbce, ale wciąż komunalne? 24 / Standaryzacja selektywnej zb(...)
»