Edukacja w zakresie wartości krajobrazu

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-6
  DRUKUJ

Edukacja wartości krajobrazu kulturowego jest współcześnie bardzo ważna w kształtowaniu wizerunku naszej codziennej przestrzeni. Trudno jednak uczyć krajobrazu, postrzegania jego wartości i tożsamości, skoro nie mamy w Polsce odpowiednich tradycji.

„Ustawa krajobrazowa”, uchwalona ostatnio przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu), pozostawia jednostkom samorządu terytorialnego dużą autonomię w decydowaniu o krajobrazie gminy. Konieczne jest więc dostrzeganie i docenianie wartości lokalnego krajobrazu, tradycji jego lokalnego wizerunku i wartości budujących ducha miejsca. Pośród bardzo wielu z nich można wymienić formy i barwy, które charakteryzują lokalną przyrodę i tradycyjną architekturę, zwyczaje doty [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus