Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Dobre planowanie oznacza(...)

Na szczeblu krajowym trwają prace weryfikacyjne nad V Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Już wstępne oceny wykazały bardzo duży problem ze zrozumieniem przez gminy istoty Programu oraz właściwego planowania rozwoju sieci kanalizacyjnych w zależności od warunków topograficznych i wymogów środowiskowych. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w wytycznych wyraźnie wskazał, że głównym dokumentem przygotowującym i(...)
»

Projekt Green Job(...)

Projekt Green-Job Przygotowanie młodych ludzi do wykonywania zawodu operatora odpadami i recyklingu poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu to główny cel projektu realizowanego obecnie w subregionie radomskim. Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Kielcach podjęło się innowacyjnego zadania, polegającego na wdrożeniu modelu Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job (RCKT Green(...)
»