Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

I duch i materia…(...)

Trzy komponenty: woda – człowiek – środowisko – po raz siódmy stały się inspiracją do zorganizowania w Licheniu cyklicznej konferencji pod tym tytułem. Jak ocenili organizatorzy, kolejna edycja spotkania wskazuje na ciągłą potrzebę doskonalenia umiejętności podejmowania trafnych decyzji kształtujących współczesne oblicze wodociągów i kanalizacji. Wiedza z tego zakresu powstaje zarówno na kanwie badań, jak i doświadczeń eksploatacyjnych. Dlatego(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

commissioning test - one of the test carried out under working conditions on a newly constructed plant to determine whether performance is in accordance with specifications Próba przy przekazywaniu do eksploatacji compacting - increasing the density of solid waste in landfills by the repeated passage of heavy machinery over its surface. Also the process carried out in baling machines and stationary compactors Zagęszczanie compaction (...)
»