Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Krytyczny komentarz – nie(...)

System zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nadal nie działa. Według w miarę zgodnych oszacowań branży i organów uprawnionych do kontroli systemu, nadal 30-40% zaświadczeń o odzysku, w tym recyklingu, tego sprzętu nie ma potwierdzenia w rzeczywiście dokonanych operacjach. Mówiąc wprost – są to tzw. lewe kwity, a ten termin jest powszechnie używany w branży zagospodarowania odpadów ZSEE. Pomijając już nawet kwestie ochrony środowiska, pr(...)
»

Ambitne założenia dyrekty(...)

Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została ustanowiona w 1991 r. Jednak należy się zastanowić, jak powinna ona brzmieć obecnie, mając na uwadze nowe zanieczyszczenia, koszty i rozrost miast. Redukcja biomasy oraz substancji biogennych dostających się do wód była w latach 90. XX w. kluczowa ze względu na postępującą eutrofizację wód, a także ciągłe zagrożenie epidemiologiczne. Oczywiście, kraje europejskie już od dawna rozumiały ten problem i od lat(...)
»