Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Jak wysoka może być kara?(...)

Unijne sankcje za niedopełnienie zobowiązań akcesyjnych Na łamach „Przeglądu Komunalnego” regularnie pojawiają się artykuły przestrzegające przed konsekwencjami grożącymi Polsce w przypadku niedopełnienia zobowiązań akcesyjnych w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W numerze 5/2006 temat ten podjęty został w artykule Jerzego Staszczyka pt. „Normalność bez unijnych sankcji?”. Autor przytacza szacunki, zgodnie z którymi naszemu krajowi grożą kary w wysok(...)
»

Jednolite kryteria oceny(...)

Z dr inż. Hanną Żakowską, kierownikiem Zakładu Ekologii Opakowań Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, rozmawia Małgorzata Pisarska-Jamroży COBRO stworzyło najpierw listę referencyjną organizacji odzysku, a następnie zakładów recyklingowych. Jakie były cele i założenia obu list? Listy referencyjne organizacji odzysku oraz listy referencyjne zakładów recyklingowych zostały powołane do życia z uwagi na obecną sytuację w gospo(...)
»