Wszystkie artykuły w kategorii: "Okiem praktyka"

Polecane artykuły:

Metody ograniczania ilośc(...)

Era industrialna zapisała się w historii architektury obiektami inżynierskimi, budynkami fabrycznymi, masowym budownictwem mieszkaniowym oraz obiektami użyteczności publicznej dla mas będącymi odzwierciedleniem kultury społeczeństw XIX i XX wieku. Cechą charakterystyczną ówczesnej architektury była eksploatacja środowiska naturalnego (walka z przyrodą), marnotrawienie zasobów i surowców naturalnych w imię postępu cywilizacyjnego. Niezmienność planowanej funkcji w budynkach i brak jej (...)
»

Wybrane zagadnienia zagos(...)

Ziemowit Suligowski Zagospodarowanie wód opadowych jest zagadnieniem wieloaspektowym. Niezależnie od wszelkich zastrzeżeń (w tym ekologicznych), rozwiązanie problemu wód opadowych należy do podstawowych warunków normalnego funkcjonowania osadnictwa wraz z infrastrukturą – w tym komunikacyjną. Nadrzędną sprawą staje się praktyczna skuteczność przyjmowanych rozwiązań systemowych, w tym alternatywnych w stosunku do tradycyjnego kanalizowania. Charakterystyczną (...)
»