Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Cyrkularna rewolucja w od(...)

Na początku grudnia Komisja Europejska przedstawi nowy projekt dyrektywy dotyczącej circular economy. Na taką rewolucję obecny polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi nie jest gotowy. Trzeba zatem już dziś rozmawiać o koniecznych zmianach. Choć Komisja Europejska szczegóły dyrektywy trzyma jeszcze w tajemnicy, kilka kwestii zostało już przesądzonych. Na pewno podniesione będą poziomy recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych,(...)
»

Jaki będzie nowy Pakiet E(...)

O tym przekonamy się już niebawem, gdyż Komisja Europejska (KE), po zakończonym szczycie klimatycznym COP19, intensyfikuje prace nad nową propozycją, dotyczącą polityki energetyczno-klimatycznej w horyzoncie do 2030 r. Ma ona pojawić się tuż po nowym roku, a czy zostanie przyjęta przez 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, dowiemy się już w marcu 2014 r., kiedy polityka energetyczno-klimatyczna pojawi się na agendzie Rady Europejskiej. Jeżeli Rada przyjmie nowy(...)
»