Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Klimatyczne scenariusze j(...)

  Choć jesienią panują chłód i szarzyzna, program edukacji ekologicznej „Klimatolubne Przedszkolaki”, organizowany przez Ministerstwo Środowiska w partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia, realizowany jest w gorącej atmosferze, a wszystkie zaangażowane w przedsięwzięcie strony emanują pozytywną energią. To właśnie w listopadzie nastąpi kumulacja działań w ramach projektu – szkolenia stacjonarne dla nauczycieli przedszkolnych, uruchomienie kursu internetoweg(...)
»

Pierwsza nowelizacja Praw(...)

Jeszcze wiedza na temat nowego Prawa wodnego1 nie zdążyła się ugruntować, a już ustawa ta, w przededniu wejścia w życie, została znowelizowana2. Zmiany dotyczą głównie terminów obowiązywania niektórych przepisów. I tak np. do dnia 31 grudnia 2003 r. zadania i kompetencje Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wykonywać będzie minister środowiska. Należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa ora(...)
»