Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szara strefa – problem ni(...)

Szereg spotkań, konferencji czy wypowiedzi dowodzi, że istnieje duża koalicja na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych w branżach odpadowych. Przeciwko sprzecznym z prawem działaniom zgodnie wypowiadają się przedstawiciele biznesu, politycy oraz urzędnicy każdego szczebla. Można nawet stwierdzić, iż przejawiana jest chęć do działania i dokonywania zmian. Jest też prawo, które definiuje wszystkie podmioty, procesy i przewiduje odpowiednie kary. Dlaczego zatem istniej(...)
»

Rozwiązania konstrukcyjne(...)

  Aktualnie w Polsce duża liczba wsi nie ma uporządkowanej gospodarki ściekowej. W większości przypadków ścieki z budynków mieszkalnych są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych (tzw. szambach), a później wywożone taborem asenizacyjnym na pole lub do pobliskiego lasu. Takie niepoddane higienizacji ścieki i osady stanowią duże zagrożenie sanitarne z uwagi na obecność w nich bakterii chorobotwórczych i jaj pasożytów.(...)
»