Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(...)

Od redaktora Woda i zieleń to nieodłączne elementy przestrzeni miejskiej. W maju ponownie uruchamiane są fontanny i cieki wodne, a na nadrzecznych bulwarach gromadzą się ludzie złaknieni wiosny i kontaktu z zielenią oraz wodą. W ostatnich latach w wielu miastach Polski wreszcie zaczynają być widoczne działania związane z rewitalizacją terenów nadrzecznych. Ale mimo to, istnieje sporo problemów, dotyczących degradacji i likwidacji małych cieków wodnych, co ma wpływ na wiele aspektów życ(...)
»

Usuwanie drzew lub krzewó(...)

Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków powinny podlegać szczególnej ochronie. Z jednej strony stanowią cenną wartość przyrodniczą, a z drugiej w istotny sposób wpływają na estetykę zabytku, w sąsiedztwie którego się znajdują lub którego są częścią. Zmiany wprowadzane w tym zakresie mogą być trudne do odwrócenia. Dlatego też do niedawna występował w tym zakresie dualizm ochrony. Z jednej strony ochrona była zapewniana n(...)
»