Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unieważnienie postępowani(...)

W poprzednim numerze (PK 1/2006) omówione zostało zagadnienie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych). Kontynuując tę problematykę, w bieżącym numerze przedstawione zostaną kolejne przesłanki oraz inne kwestie odnoszące się do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne. (...)
»

Od redaktora(...)

Od lat pisuję w tym miejscu o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem w branży wod-kan. Wyższość polega na tym, że pewne ogólne prawa socjogospodarcze, odkryte i hołubione w okresie socjalizmu, do dziś znajdują praktyczne egzemplifikacje w sferze gospodarczej, w której dominuje własność publiczna. Inaczej – byt nadal kształtuje świadomość, i to bardziej niż świadome osoby. W klasycznym kapitalizmie właściciel firmy za cel podstawowy stawia sobie maksymalizowanie zy(...)
»