Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe rozporządzenia w zak(...)

W grudniu 2009 r. oraz w styczniu br. wydano kilka nowych rozporządzeń do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Warto zatem choć pokrótce zapoznać się z ich treścią. Nowelizacja z 2 grudnia 2009 r. (DzU nr 223, poz. 1778) wprowadziła do P.z.p. pojęcie usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. 28 stycznia br. prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie określające wykaz wspomnianych usług (DzU nr 12, poz. 68)(...)
»

Nasz Prezes(...)

Było lato 2001 r. „Przegląd Komunalny” prosperował coraz lepiej, a na jego łamach coraz częściej pojawiały się informacje i artykuły na temat odnawialnych źródeł energii. Ja byłam sekretarzem redakcji, a funkcję redaktora naczelnego pełnił Wojciech Dutka, Prezes Zarządu firmy Abrys. I wówczas, kiedy wyszliśmy na prostą i można było oczekiwać, że będziemy się już tylko umacniać, Prezes zaskoczył mnie swoją śmiałą decyzją. Jego zdaniem problematyka OZE stała się na tyle obszerna i nabr(...)
»