Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miliardy na inwestycje(...)

Po aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), zatwierdzonej w czerwcu br. przez Radę Ministrów, liczba aglomeracji, które wymagają wyposażenia w oczyszczalnie oraz zbiorcze systemy kanalizacyjne, wzrosła z 1378 do 1577. Koszt realizacji zadań ujętych w tym planie inwestycyjnym wyniesie łącznie ok. 43 mld zł, czyli blisko o 8 mld zł więcej niż zakładano w pierwotnej wersji dokumentu przyjętego pod koniec 2003 r. Większość środków przeznaczono na rozw(...)
»

Konsolidacja i rozwój obs(...)

W artykule opublikowanym na łamach „Przeglądu Komunalnego” nr 5/2017 pt. „Formy organizacyjno-prawne działalności komunalnej gmin” Zygmunt Jerzmanowski omówił stan przekształceń w gospodarce komunalnej od 1990 r. do dziś. Przekształcenia przedsiębiorstw ciągle postępują, aczkolwiek ich największa fala przypadła na lata 1997 i 2010/2011, kiedy wymusiły ją zmiany ustawodawcze. Bardzo wiele przekształconych niegdyś przedsiębiorstw komunalnych to w tej chwili dynamiczne i nowoczesne spółki prawa (...)
»