Plany (nie) tylko na papierze?

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-5
  DRUKUJ

Samorządom, na których terenach występuje ryzyko powodzi, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) przekazują już mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Od dnia ich otrzymania samorządy mają 30 miesięcy na dostosowanie do nich wszystkich swoich dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym. Czy są one przygotowane do wypełnienia nałożonych obowiązków?

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zobligowane są do planowania działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, tj. do ograniczania ryzyka powodziowego i zmniejszania skutków powodzi. Przepisy te wynikają z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwanej „dyrektywą powodziową”. Dokument wszedł w życie 26 listopad [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus