Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Gospodarowanie odpadami -(...)

Beata B. Kłopotek Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Ten z kolei może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów(...)
»

Czyżby pokolenie OZE?(...)

Polityka energetyczna państwa ma wieloraki wpływ na gospodarkę w całym kraju, a więc także na budżet Polski i portfele Polaków. Aktualnie podejmowane decyzje kształtujące energetykę powinny być rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw wyzwaniom, zarówno obecnym, jak i tym, którym będzie trzeba sprostać w perspektywie długoterminowej. Bardzo ważne jest myślenie przyszłościowe, bowiem efekty dzisiaj podejmowanych decyzji będą miały wpływ na życie kolejnych pokoleń. Często słyszymy, że Polsk(...)
»