Jak sporządzać WPGO i plany inwestycyjne?

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-5
  DRUKUJ

Jednym z rezultatów wejścia w życie przepisów styczniowej nowelizacji ustawy o odpadach jest pojawienie się planów inwestycyjnych oraz wprowadzenie zmian o charakterze materialnoprawnym i proceduralnym w materiale normatywnym poświęconym wojewódzkim planom gospodarki odpadami.

Zmianami objęto np. art. 40 ustawy o odpadach, nadając mu w efekcie brzmienie obligujące ministra właściwego do spraw środowiska m.in. do określenia, w drodze stosownego rozporządzenia, sposobu i formy sporządzania WPGO oraz wzoru planu inwestycyjnego. Co istotne, 19 marca br. światło dzienne ujrzał projekt takiego aktu wykonawczego. Zanim przystąpimy do syntetycznej prezentacji zawartych w nim zapisów, należy wyraźnie zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, proces legislacyjny związany ze wspomnianym aktem jest w toku. Po drugie, pod adres [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus