Rozporządzenie, które rozreguluje system?

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-5
  DRUKUJ

Przedstawione przez Ministerstwo Środowiska na początku roku założenia do rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wzbudziły sporo emocji zarówno w gminach, jak i wśród przedsiębiorców.

Zapisano w nich bowiem, że do selektywnego zbierania odpadów nie będzie zaliczane zbieranie odpadów „u źródła” w podziale dwupojemnikowym. Aby spełnić obowiązek selektywnego zbierania odpadów, w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku będzie musiał znaleźć się zapis o wydzieleniu z ogólnej masy aż 12 rodzajów odpadów: papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury; metali oraz opakowań z metali; tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych; opakowań wielomateriałowych; szkła oraz opakowań ze szkła; odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus