Norweska sortownia przyszłości

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-5
  DRUKUJ

Dla branży gospodarki odpadami w Norwegii plany inwestycyjne Związku Międzygminnego ROAF były sensacją. Pomysł na komunalną sortownię centralną na odpady zmieszane podważał wysiłki kilkunastu lat selektywnej zbiórki „u źródła” oraz olbrzymie nakłady na akcje edukacyjno-informacyjne. Mieszkańcy wrzucający plastyk razem z odpadami resztkowymi do jednego worka – czy takie rozwiązanie może być efektywne?

Jak Związek wyobraża sobie osiągnięcie w takim systemie założonych poziomów odzysku i recyklingu frakcji materiałowych? – pytano. Ale już w trakcie realizacji inwestycji większość norweskiego sektora komunalnego przekonała się o trafności decyzji ROAF-u, a dziś w oparciu o tzw. koncept ROAF wdrażane są kolejne przedsięwzięcia. W 2014 r. instalację sortowni centralnej ROAF uroczyście otworzył norweski pretendent d [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus