Co nas czeka z instalacjami MBP?

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-5
  DRUKUJ

Według oficjalnych danych Ministerstwa Środowiska, obecnie w Polsce są już 124 instalacje MBP o łącznej wydajności ok. 8,8 mln Mg/rok w części mechanicznej i ok. 3,2 mln Mg/rok w części biologicznej. A w planach jest kolejnych 68, co oznacza, że łączne moce przerobowe tego typu instalacji będą wyższe niż wynosi oficjalna ilość wytwarzanych w Polsce odpadów komunalnych!

W ostatnich latach w Polsce dokonała się znacząca zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest ona efektem z jednej strony uchwalonej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a z drugiej szerokiego napływu środków unijnych w ramach zarówno Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (POIŚ), jak i regionalnych programów operacyjnych. Wizytówką zmiany systemu miała być budowa spalarni odpadów komunalnych w [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus