Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Źródła wiedzy o inwazji b(...)

Problematyka inwazji gatunków obcych nie budzi w Polsce szerokiego zainteresowania. Liczba specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem od strony naukowej lub praktycznej jest niewielka, a przeciętny Polak zapytany o gatunki inwazyjne z trudem przypomina sobie króliki w Australii. Brak specjalistów i zainteresowania zjawiskami inwazyjnymi jest jednym z czynników warunkujących ich zachodzenie – umożliwia ich niezauważony przebieg. Dlat(...)
»