Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Koszlińska Nekropolia(...)

Cmentarz Komunalny w Koszalinie ma już ponad sto lat. Jednakże do drugiej wojny światowej pochowano na nim niewiele ponad trzy tysiące ludzi, a po wojnie przeszło 30 tysięcy. Obszar ten dzięki rewitalizacji z terenu mało atrakcyjnego przeobraził się w malowniczy zakątek krajobrazowo-parkowy. Cmentarz komunalny w Koszalinie Cmentarz w dużej mierze jest autor(...)
»

Na początku była… k(...)

O rozwoju selektywnej zbiórki mówi Wojciech Janka, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Jak wyglądały początki selektywnej zbiórki prowadzonej przez Zakład? Selektywną zbiórkę odpadów na terenie Zielonej Góry Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczął w 1992 r., ustawiając na terenie miasta 52 pierwsze pojemniki na makul(...)
»