Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Rodzaje ekranów akustyczn(...)

Grażyna Wszołek W ostatnich latach w bardzo szybkim tempie nasze drogi są wyposażane w ekrany akustyczne, których podstawowym zadaniem ma być tłumienie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego. Wzrost świadomości dotyczącej zagrożenia hałasem spowodował lawinę informacyjną, a także pojawienie się dużej ilości firm zajmujących się problemami walki z tym zagrożeniem. Wydaje się, że problem budowy ekranów akustycznych jest tak powszechnie zn(...)
»

Opłata za przekroczenie w(...)

Zgodnie z wydanym niedawno rozporządzeniem taryfowym, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą w taryfach ustalać stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Mogą, ale nie bardzo wiadomo, jaka to ma być stawka i w jaki sposób ją kalkulować? Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę(...)
»