Równać do najlepszych

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-5
  DRUKUJ

Praktyczne wykorzystanie wyników benchmarkingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem” – to hasło przyświecało zorganizowanej 18 marca br. w Warszawie konferencji, a jednocześnie pierwszemu takiemu spotkaniu od momentu wprowadzenia przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” projektu benchmarkingowego.

Niewtajemniczonym wytłumaczyć należy, czym właściwie jest, nazywany też badaniami lub analizą porównawczą, benchmarking. To nic innego jak pomocna w zarządzaniu praktyka, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo z tymi stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w danej dziedzinie. Wynik przeprowadzonej analizy służy za podstawę doskonalenia firmy dążącej do polepszenia wyników. Jest to praktyczna realizacją przysłowia: „trzeb [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus