Metabolizm miasta

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-5
  DRUKUJ

Tradycyjnie terminem „metabolizm” określa się całokształt procesów przemiany materii i energii zachodzących w żywych komórkach, co stanowi podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Coraz częściej używa się go także w odniesieniu do miast, by w przystępny sposób opisać procesy ich rozwoju. Metabolizm pozwala komórkom na wzrost, rozmnażanie, zarządzanie strukturą wewnętrzną oraz odpowiadanie na bodźce zewnętrzne. Analogie do tych procesów dostrzec można także w innych sferach. W badaniach funkcjonowania „organizmów miejskich” przydatny może okazać się model „metabolizmu miejskiego” (ang. urban metabolism). Ułatwia on opis oraz analizę przepływu materiałów i energii w systemie osadniczym jako swoistej metafory dla interakcji zachodzących pomiędzy działalnością ludzką a przyrodą. Próby użycia tego modelu datują się na poło [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus