Dlaczego in house?

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-5
  DRUKUJ

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została ogłoszona niemal dwa lata temu. Z jakim skutkiem?

Na mocy nowych przepisów zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi, przenosząc odpowiedzialność za należyte wykonanie zadania w tym zakresie na gminy. Jednocześnie jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymały skutecznych narzędzi, w tym kontrolnych, które dałyby realne możliwości kreowania systemu. Ustawodawca ograniczył możliwość pozyskiwania zleceń przez przedsiębiorstwa gospodarki odpadami do trybu przetargowego, mimo licznych informacji o braku efektywności takiego rozwiązania, którego sami doświadczyliśmy.

Przykłady państw najlepiej pod tym względem rozwiniętych jednoznacznie pokazują, że in house jest efektywny, a wolny rynek nie zdaje w tym obszarze egzamin [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus