Czas dyskusji

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-5
  DRUKUJ

Minione tygodnie przyniosły tak wiele ważnych zdarzeń, że trudno wybrać do skomentowania to jedno najważniejsze. Które z nich najbardziej poruszyły branżę?

Zapewne kluczowe znaczenie dla branży ma opublikowanie w drugiej dekadzie kwietnia przez Ministerstwo Środowiska nowego projektu rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Mimo że jego podstawowe założenia nie uległy w minionych miesiącach zasadniczym zmianom, to jednak niektóre nowe rozwiązania będą jeszcze wymagały analiz. W szczególności dotyczy to dopuszczenia w projekcie do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w odrębnych procesach mechanicznego oraz biologicznego przetwarzania odpadów. Pojawiają się opinie i interpretacje wskazujące na fakt, że zmiany dokonane przez ustawę z 15 stycznia [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus