Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Podwójny system wsparcia(...)

Z Zofią Krzyżanowską, radcą generalnym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozmawia Urszula Wojciechowska W krajach należących do Unii Europejskiej następują zmiany w strukturze upraw rolnych. Wyłączony spod upraw na cele żywnościowe areał zostaje zagospodarowany na uprawy roślin przemysłowych i szybko rosnących z przeznaczeniem na cele energetyczne. W jaki sposób Unia wspiera takie uprawy? Uzgodniona w 2003 r. reforma wspólnej polityki rolnej wprowadziła nową for(...)
»

Fotowoltaika w praktyce(...)

Relatywnie najmłodszym sektorem rynku energii odnawialnej w Polsce są elektrownie słoneczne. Zainteresowanie fotowoltaiką potencjalnych użytkowników – zarówno indywidualnych, jak i komercyjnych – jest coraz większe. Energia słoneczna jest szczególnie atrakcyjna ze względu na swoją dualność, ponieważ można ją przekształcić w energię zarówno cieplną, jak i elektryczną. Dużą zaletą jest również jej ilość i dostępność zasobów. Główną barierą, jaka hamuje rozwój tego typ(...)
»