Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Ostoja gatunkowa (...)

  Fragment parku na jednym z poznańskich osiedli stał się ostoją dla kilku gatunków płazów. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, ta niewielka, bo o powierzchni ok. 0,17 ha, część miasta została uznana za użytek ekologiczny. Od 12 lipca br. obszar ten podlega specjalnej ochronie. Użytek „Traszki Ratajskie” jest miejscem charakteryzującym się wysoką różnorodnością biologiczną oraz walorami siedliskowymi, co stanowi jednocześnie o unikatowości p(...)
»

Na rynku(...)

Nowe pompy do ścieków W ofercie firmy Wilo pojawiły się nowe pompy z typoszeregów Wilo-Rexa FIT oraz Wilo-Rexa PRO. Godną uwagi jest pompa zatapialna do ścieków Wilo-Rexa FIT zaprojektowana do trybu pracy przerywanej. Może być ona wykorzystywana do przetłaczania wody zanieczyszczonej i ścieków ze studni i zbiorników. Urządzenie sprawdzi się także w kanalizacji budynków i działek, zgodnie z normą PN-EN 12050-1. Typoszereg Wilo(...)
»