Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Wpis stosunkowy od skargi na decyzję o ustaleniu odszkodowania Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 października 2016 r., sygn. akt I OPS 1/16. Zdaniem NSA, od skargi na decyzję o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczenie nieru(...)
»

Klastry energii w nowej o(...)

W branży energetyki odnawialnej klastry energii są tematem nie mniej gorącym niż aukcje OZE, i to pomimo faktu, iż idea ta jest w dużo wcześniejszej fazie rozwoju niż przetargi na energię z OZE. Jak na warunki polskiego, scentralizowanego sektora energetycznego, klastry energii stanowią pomysł dosyć oryginalny jak na warunki polskiego, scentralizowanego sektora energetycznego. Lokalny rozwój częściowo autonomicznych obszarów energetycznych, działających niejako rów(...)
»