Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Cięcie drzew weteranów (...)

Czy stare drzewa sędziwe wymagają cięć? Cięcia stosowane są głównie w celu poprawy statyki drzew, a drzewa sędziwe, szczególnie dziuplaste, uważa się za te, które łamią się pierwsze. Pojawienie się dziupli jest naturalnym zjawiskiem i zazwyczaj nie zwiększa ryzyka złamania się drzewa. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że drzewa weterani, żyjąc dziesiątki i setki lat w jednym miejscu, dostosowują się do warunków w nim panujących. Porywiste wiatry i wichury, które z(...)
»

Projekt ustawy o odpadach(...)

W „Recyklingu” 3/2008 ukazał się artykuł poświęcony zakresowi podmiotowemu projektu ustawy o odpadach poużytkowych. Omówienia wymaga także zakres przedmiotowy tego projektu ustawy, ponieważ wnosi on daleko idące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego. Objęte nową ustawą mają być takie produkty jak oleje jadalne, drukowane na papierze katalogi handlowe oraz materiały reklamowe. Jeżeli usta(...)
»