Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chybione propozycje(...)

Opinia prawna profesora Marka Górskiego dotycząca projektu zmiany ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w odniesieniu do art.6a. Bezprawne samoopodatkowanie Próba prawnego uregulowania kwestii przejęcia przez gminę od mieszkańców obowiązków związanych głównie z wywozem odpadów ma już swoją historię. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. przed ubiegłoroczną nowelizacją nie dawały gminie prawa do wprowadzania (...)
»

Kropla świata(...)

Kradniemy wodę naszych dzieci Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o wodzie jako o zasobie odnawialnym. Jednak duże jej ilości są przez nas marnowane. Nadużywamy wody, wierząc, że deszcze ponownie napełnią rzeki i zbiorniki. Świat jest coraz bardziej uzależniony od podziemnych zasobów wody, przechowywanych w porach skał często od tysięcy lat. Opróżniamy te gigantyczne zbiorniki o wiele szybciej niż deszcze je napełniają. Tym samym trzeba kopać coraz głębsze s(...)
»