Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie rozwojem z uw(...)

Członkowie Zarządu ZMP podczas posiedzenia w Warszawie 15 grudnia 2017 r. przyjęli uwagi do dokumentu „System zarządzania rozwojem Polski”, w którym podzielają główne tezy diagnozy funkcjonowania systemu zarządzania rozwojem Polski, ale zgłaszają braki. Dotyczą one: zintegrowania planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, mechanizmów integrujących strategie rozwoju z programami sektorowymi, instrumentów wdrażania priorytetów strategicznych w powiązaniu z n(...)
»

Unieszkodliwianie osadów (...)

Zagospodarowanie osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków jest jednym z najtrudniejszych problemów, z jakim muszą się uporać krajowe przedsiębiorstwa wodociągowe. Pomimo dziesięcioletniej przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz licznych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy europejskich, problem zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce w dalszym ciągu pozostaje nie do końca rozwiązany. Zagospodarowanie osadów ściekowych wiąże(...)
»