Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy o zuży(...)

Znowelizowana ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przybliży polski akt prawny do unijnej dyrektywy. W ten sposób zostanie dokonana pełna transpozycja unijnego prawa na gruncie krajowym. Celem prowadzonej nowelizacji jest wprowadzenie niezbędnych zmian do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1, a przede wszystkim pełna transpozycja dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego(...)
»

Prawne aspekty unieszkodl(...)

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego1 w 2003 r. w kraju powstało 2176 mln m3 ścieków wymagających oczyszczania, w tym do oczyszczalni doprowadzono 1966 mln m3. Przyjmując wskaźnik ilościowy 0,2 kg s.m. osadów powstających z 1 m3 ścieków2, łączną ilość osadów wytworzonych w 2003 r. oszacować można na poziomie 400 tys. ton s.m. osadów (ponad 1,3 mln ton osadów o uwodnieniu 70%). Stanowi to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z początkiem lat (...)
»