Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

System gospodarki odpadam(...)

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poszczególne kraje Unii Europejskiej mają odrębne uregulowania prawne. Niemniej łączy je jedno – stanowią praktyczną realizację zasad zawartych w dyrektywach UE. Wynikające stąd różne sposoby zagospodarowania mają jeden cel – ograniczanie ilości składowanych odpadów. Ponadto decyzyjne gremia Unii Europejskiej uznają spalanie odpadów za metodę niezwykle istotną w całym systemie gospodarki odpada(...)
»

Zbiórka ZSEE na terenie T(...)

Na podstawie przyjętego Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) w Toruniu od września 2004 r. realizuje zadania związane z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Znajdują się one w strumieniu odpadów komunalnych. System opiera się na zorganizowaniu różnych form nieodpłatnego odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców Torunia. (...)
»