Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Łatwiej wymagać od innych(...)

Wojciech Sz. Kaczmarek Niekończące się seminarium ministra Ziobry na temat przyzwoitości, uczciwości, prawości i paru innych elementów etyki, a także nagły tłok na ulicach uświadomiły mi, że jak co roku rozpoczęła się szkoła. Wakacje zakończone, przed nami rok akademicki. Idzie zima. Jak zawsze z tej okazji wygłoszono okolicznościowe przemówienia, z których jasno i niezbicie wynika, iż mamy wspaniałych nauczycieli, poświęcających swe życie szerzeniu wiedzy i krzewieniu zasad,(...)
»

Architektura inteligentne(...)

W lipcu 2011 r. uchwalono nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nakłada ona na samorządy obowiązek ogłoszenia przetargu i wyboru firmy zapewniającej odbiór i zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Ale to nie wszystko. Gminy będące właścicielami odpadów mają również określić sposób rozliczania się z tym podmiotem, a także sprawować nadzór nad przestrzeganiem przez niego(...)
»