Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

„Zielony punkt&#822(...)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Rekopol Organizacja Odzysku mógł naruszyć przepisy ustawy antymonopolowej, ponieważ uzależnia wydanie zgody na posługiwanie się znakiem „Zielony punkt” (na który jako jedyny w Polsce posiada licencję) od powierzenia sobie usług odzysku odpadów (w odniesieniu do wszystkich opakowań). Na mocy wydanej w tej sprawie decyzji do 31 grudnia 2006 r. spółce nie wolno stosować takich praktyk. W tym czasie mają zostać zebrane dow(...)
»

Dziś i jutro biomasy roln(...)

Moce koncesjonowanych elektrowni na biomasę wg danych URE na koniec 2011 r. wyniosła ok. 410 MW, a kolejne 33 MW objętych było promesą. Wiele biomasy zużywanej przez energetykę trafia do elektrowni i elektrociepłowni węglowych. Wzrost zużycia biomasy w energetyce zawodowej ma charakter bardzo dynamiczny (rys. 1). Według danych ARE, w 2011 r. spożytkowano 5,2 mln t biomasy, czyli o ponad 20% więcej niż w roku poprzednim1. Dane Instytutu Energetyki Odnawialnej wskaz(...)
»