Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Minisłowniczek(...)

Bank Gospodarstwa Krajowego – Bank państwowy. W inicjatywie JEREMIE pełni funkcję Menadżera Funduszy Powierniczych zarządzając środkami na zwrotne wsparcie MŚP powierzonymi przez Instytucje Zarządzające w ramach sześciu Regionalnych Programów Operacyjnych. Beneficjent – przedsiębiorca z sektora MŚP, który uzyskał wsparcie zwrotne w postaci pożyczki, kredytu bądź poręczenia, w ramach inicjatywy JEREMIE w wyniku zawarcia umowy z pośred(...)
»

ENVICON Water – II Między(...)

W tym roku Kongres odbędzie się w dniach 16-17 maja w ramach XXV Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy. Obrady zostaną podzielone na sześć sesji tematycznych. Pierwszy dzień rozpoczną rozważania na temat sytuacji polskiej gospodarki wodno-ściekowej na tle innych państw europejskich. Przewidziano również dwie sesje równoległe. Jedna z nich będzie dotyczyć przepisów prawnych regulujących działania branży wod-kan, a druga gospodarki o obiegu (...)
»