Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Potencjał recyklingowy zu(...)

Odpady z drewna stanowią szeroką i różnorodną gamę zużytych, odpadowych i wycofanych z obiegu produktów oraz wyrobów z tego materiału. Ze względu na zróżnicowaną postać i skład jakościowy, drewno odpadowe dzieli się na poużytkowe oraz odpady poprodukcyjne. Drewno odpadowe powstaje przy przerobie i obróbce oraz przy wytwarzaniu wyrobów drewnianych. Drewnem poużytkowym są wyroby i elementy z drewna i tworzyw drzewnych niezdatne do dalszej eksploatacji, zniszczone lub wycofane z uży(...)
»

Od redaktora(...)

Pierwszą dekadę XXI w. nadal cechuje dynamiczny rozwój technologii bezwykopowej budowy i odnowy różnych sieci infrastruktury podziemnej miast. Mimo iż nowych technologii pojawia się znacznie mniej niż w końcowych trzech dziesięcioleciach ubiegłego wieku, to te już istniejące są systematycznie udoskonalane o nowe rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne o lepszych parametrach wytrzymałościowych i odpornościowych oraz o wyższej trwałości. Pojawiają się także inne warianty realizacyjn(...)
»