Wszystkie artykuły w kategorii: "Europerspektywy"

Polecane artykuły:

Sortownie odpadów(...)

Sortownie odpadów są niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami. Sortowanie prowadzone jest w celu przygotowania odpadów do odzysku, w tym do recyklingu. Dlatego tak ważna jest właściwa jego organizacja, aby pozyskać surowce wtórne o wysokiej czystości, wymaganej przez odbiorców (huty szkła, metali, papiernie, zakłady przetwarzające tworzywa sztuczne itp.). Jest to jeden z głównych procesów decydujących o jakości pozys(...)
»

Rekonstrukcja parkowych z(...)

Światło to podstawa orientacji, percepcji, ale i życia. Ono zapewnia energię, bez niego wszystko zamiera. Nie da się go złapać i zatrzymać na dłużej. Można je natomiast obserwować i wykorzystywać w kompozycji, w tym krajobrazu. Dzięki światłu poznajemy wizualnie swoje otoczenie, obserwujemy jego plastykę odczytujemy kształty, rozmiary, barwy, ruch oraz perspektywę. Światło to dla projektantów także środek artystycznego wyrazu – odbi(...)
»