Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Udział zielonej infrastru(...)

Śledząc proces rozbudowy zielonej infrastruktury w Łodzi, należy zwrócić szczególną uwagę na Koncepcję Błękitno-Zielonej Sieci. Idea ta doskonale wpisuje się w domenę działań istotnych dla adaptacji do zmian klimatu: łagodzenia problemu wzrostu temperatury oraz zanieczyszczenia powietrza i środowiska, a także okresowych nadmiarów i niedoborów wody w mieście. Zmiany klimatu sprawiają, że zagwarantowanie wysokiej jakości życia w miastach staje się coraz większ(...)
»

Emisja rtęci do powietrza(...)

Rtęć uwalniana jest do atmosfery przede wszystkim w wyniku procesów spalania węgla. O wielkości emisji decyduje m.in. zanieczyszczenie surowców rtęcią, właściwości fizykochemiczne tego pierwiastka, stosowane technologie procesów przemysłowych oraz typ i efektywność urządzeń redukcji emisji. Największym źródłem emisji rtęci do powietrza atmosferycznego są procesy spalania paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w przemyśle oraz gospo(...)
»