Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzeba solidnego bata(...)

W ostatnim czasie, ze względu na faktycznie grożącą wielu samorządom zapaść budżetową, na wadze zyskują dyskusje nt. finansowych skutków planowania przestrzennego. Rozmawia się jednak przede wszystkim o kosztach, także społecznych, fatalnego gospodarowania terenami podlegającymi procesowi urbanizacji, co skutkuje wielokrotnie wyższymi niż konieczne kosztami budowy infrastruktury. Podnosi się także kwestię, iż zarówno odpowiedzialność ustawowa, jak i nakłady inwestycyjne są po st(...)
»

Programy gospodarowania w(...)

Program gospodarowania wodami opadowymi jest częścią przedprojektową inwestycji. Bez należytego przygotowania „Programu” można spodziewać się wykonywania na szczeblu gminy inwestycji całkowicie niepotrzebnych. W zasadzie „Program” ma odpowiedzieć „co zrobić, żeby zrobić jak najmniej i jak najmniejszym kosztem.  Przecież jest to podstawowa zasada pracy wielu urzędników. Między bajki nal(...)
»