Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energetyczny recykling od(...)

Schemat technologiczny instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów przedstawiono w poprzedniej części artykuł. Unieszkodliwianie odpadów jest procesem nieustannym, przebiegającym w jednym ciągu urządzeń proponowanej instalacji typu „K”. Wyposażona jest ona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową do odczytów miejscowych i zdalnego przekazywania sygnałów do nastawni.Główny zespół instalacji do termicznego unieszko(...)
»

Uspokojenie ruchu – niewy(...)

Na przełomie lat 60. i 70. XX w. na zachodzie Europy miał miejsce burzliwy rozwój motoryzacji. W konsekwencji wzrosły zagrożenia motoryzacyjne, a w ślad za nimi pojawiły się masowe protesty społeczne. Na ten społeczny krzyk musieli odpowiedzieć eksperci. W Holandii jako pierwszym kraju pojawiły się prekursorskie propozycje organizacji ruchu w postaci Woonerfu (strefa mieszkaniowa) i Winkelerfu (strefa handlowa). Te obco brzmiące nazwy to nic innego jak wiele lat póź(...)
»