Wpływ nowelizacji P.o.ś na składowiska

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-3
  DRUKUJ

W ubiegłym roku zasadniczym zmianom uległy zasady udzielania i obowiązywania pozwoleń zintegrowanych, których obowiązek posiadania obciąża większość podmiotów zarządzających składowiskami odpadów.

Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów podlegają w ostatnich latach dość częstym zmianom, co wymusza na przedsiębiorcach działających w tym sektorze konieczność bieżącego monitorowania rezultatów aktywności polskiego i unijnego prawodawcy.

Charakter zmian

5 września 2014 r. weszła w życie Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r. poz. 1101, dalej: nowelizacja P.o.ś.). Ma ona na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego postanowień Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Eu [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus