Przegląd prawa

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-3
  DRUKUJ

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Prosto z wokandy

Brak możliwości różnicowania stawki „opłaty śmieciowej” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego?

Nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 17 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 17/15, CBOSA.

W art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) określono cztery metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Stawkę opłaty ustala się w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wo [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus