Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Stwierdzenie wygaśnięcia (...)

Artykuł dotyczy strony w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego. Komentarz do tezy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 29 maja 2013 r. II SA/Po 323/131. Przyznanie uprawnień strony postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego podmiotowi, któremu uprawnienie to już nie przysługuje i którego interesu prawnego to postępowanie już nie dotyczy, byłoby nielogiczne. W postępowaniu o stwierdzenie wyg(...)
»

Rynek biogazowni w Polsce(...)

Polska może być w najbliższych latach największym rynkiem pod względem ilości budowanych biogazowni w Europie. Jednak porównanie planów z aktualną sytuacją w kraju wypada źle – obecnie funkcjonuje jedynie sześć biogazowni rolniczych. Dlaczego tak jest? Obowiązujące przepisy prawne związane z budową instalacji biogazowych czynią realizację tej inwestycji długotrwałą i skomplikowaną. W najprostszej sytuacji są zapaleńcy próbujący budo(...)
»