O mapach zagrożenia powodziowego

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-3
  DRUKUJ

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu ZMP w VI kadencji, które odbyło się 6 lutego 2015 r. w Warszawie, dyskutowano na temat trzech projektów zmiany w ustawie Kodeks wyborczy. Podjęto też stanowisko w sprawie map zagrożenia powodziowego.

Zarząd podjął stanowisko dotyczące map zagrożenia powodziowego. To bardzo ważna sprawa. W ramach nowelizacji Prawa wodnego Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy, które wynikają z dyrektywy powodziowej. Nakładają one na resort obowiązek przygotowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego – instrumentu, który jest istotny z punktu widzenia planowania przestrzennego oraz skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Przedstawiciele Ministerstwa uważają, że bez tych zmian nie ma możliwości uruchomienia finansowania gospodarki wodnej ze środków unijnych. W resorcie została przygot [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus